หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร

บุคลากร
การบริหารบุคคล

การบริหารบุคคล
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายกำจัด สุวัฒวิตยากร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081 - 9621971
นายวิทูรย์ บุญยะเกตุ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081-6881710
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางสาวสุชาดา แก้วแดง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 084-5985142
นาสาวแคทติยา ดีประสิทธื์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 091-8400351
นายชูศักดิ์ กลิ่นเจริญ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 083-9525472