หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายวิรัตน์ เหล่าเขตกิจ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายวิทูรย์ บุญยะเกตุ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวสุชาดา แก้วแดง
หัวหน้าสำนักปลัด


นาสาวแคทติยา ดีประสิทธื์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายชูศักดิ์ กลิ่นเจริญ
ผู้อำนวยการกองช่าง