หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินกว้าว เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการยืมพัสดุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินกว้าว [ 28 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินกว้าว เรื่อง มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 27 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเนินกว้าว [ 20 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
  (1)