หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นโยบายด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2561-2563) [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินกว้าว [ 28 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ/พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเนินกว้าว [ 28 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
บัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี 5 [ 27 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 20 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล [ 20 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก บรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 13) [ 20 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ [ 20 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 [ 20 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานส่วนตำบล [ 20 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
  (1)     2