ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล เนินกว้าว
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 28 มี.ค. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256393,29987,10394,723---------275,125
256288,786126,893138,366206,673182,849124,86381,19767,18358,59061,45044,75978,6601,260,269
256181,29891,46379,548111,81286,29578,39855,10253,11550,45450,084270,669143,6941,151,932
ยอดยกมาตั้งแต่ 4 เม.ย. 2551 ถึง 31 ธ.ค. 2560   2,091,614
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   4,778,940
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2551
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี